Bedplassen? Kijk verder dan de natte broek

Home » Bedplassen? Kijk verder dan de natte broek
Bedplassen | Plasproblemen bij kinderen

Was je kind eerder al zindelijk en heeft het nu ‘accidentjes’ overdag of ’s nachts? Of: is je kind al een tijdje zindelijk overdag en blijft het ’s nachts bedplassen? Dat kan je als ouder zorgen baren.

Een papa vertelt: “Onze dochter (6 jaar) is al een hele tijd zindelijk. Sinds een jaar heeft ze overdag terug accentjes, twee a drie keer per week, dat ze onverwachts pipi doet in haar broek. Eerst dachten we dat het uit luiheid was, maar nu weet ik dat ze het gewoon niet voelt. Ze gaat naar het eerste leerjaar en het baart me zorgen. We hebben al veel geprobeerd, maar het helpt haar niet.”

Tussen de tweede en de derde sessie (4 weken tussentijd), had de dochter niet 1 accidentje meer gehad in de broek. Ze hebben niets veranderd aan hun omgang met de dochter, wel heeft de papa een blinde vlek onder ogen gekomen, en dàt heeft zijn dochter geholpen, maar in de eerste plaats zichzelf.

Er zijn genoeg opvoedtips te vinden op Dokter Google die je kind kunnen stimuleren om te plassen op de juiste plaats en op het juiste moment. Maar soms volstaat dit gewoon weg niet: soms hebben we als ouder zelf ‘opvoedtips’ nodig om ons kind te kunnen helpen.

Wil jij je kind helpen met zijn of haar plasprobleem?

Recente situaties met bedplassen

De twee meest recente verhalen uit de eigen praktijk waren enigszins verschillend van aard. Het ene kind was eerder wel zindelijk, maar kampte nu terug met een plasprobleem. Het ging om plasaccidentjes overdag en ’s nachts. Al is het nog maar de vraag hoezeer het om een ‘accidentje’ ging, want het is ook perfect mogelijk dat je kind bewust in de broek plast.

In het andere verhaal ging het om een kind dat heel lang bleef bedplassen, terwijl het overdag wel al perfect zindelijk was. Kampt jouw kind met gelijkaardige problemen? Panikeer vooral niet, in beide situaties is het probleem intussen helemaal van de baan.

Zorg voor een ontspannen kind

Bij De Kinderraad gaan we steeds op zoek naar de kern van de zaak. Wat is de oorzaak van het bedplassen en wat kunnen de ouders doen om hun kind optimaal bij te staan. Liefdevol ouderschap is dan ook steeds ons uitgangspunt.

In het geval van zindelijkheidstraining is een ontspannen kind bijvoorbeeld van groot belang. Spelen er andere spanning in het leven van het kind? Ervaart hij druk bij de zindelijkheidstraining? Dan zal het doorgaans een stuk moeilijker verlopen en krijg je inderdaad te maken met ‘accidentjes’. Wees dus begripvol als het niet meteen lukt. Meer nog: de weg naar zindelijkheid mag best leuk zijn. Een leuk potje, een leuk ritueel dat gepaard gaat met een toiletbezoek…

Het is niet onlogisch dat je een beetje ongeduldig bent bij de training van je kind, uiteindelijk heb je op dit moment al duizenden luiers verschoond. Toch is het erg belangrijk om je aan te passen aan het tempo van je kind en positief te blijven.

Reken op de hulp van De Kinderraad

Als erkende coach en Kindertolk helpt Marieke Plouvier je graag met zindelijkheidstraining en het achterhalen van de echte reden voor bedplassen of andere plasproblemen. Niet alleen wordt de oorzaak onderzocht, we geven ook concrete tips om tot een positieve gedragswijziging te kunnen komen.

Het einddoel? Uiteraard een kind zonder plasproblemen en zonder bedplassen, maar vooral ook een nóg sterkere band tussen de ouders en hun kind.

Share This